Táillí Áirithinte

Bhí *táillí áirithinte san áireamh i bpraghas ticéid Fíbín le blianta beaga anuas chun praghas na dticéid a choinneáil chomh híseal agus ab fhéidir dár lucht féachana. Ar an drochuair níl sé ar ár gcumas é seo a dhéanamh i mbliana mar gheall ar ardú i ráta cíos na n-ionaid éagsúla. Beidh táillí áirithinte sa bhreis ar phraghas na dticéid i mbliana. Gabh ár leithscéal má chuireann sé seo as d’aon duine.

*Athraíonn táillí áirithinte ó ionad go hionad. Ní ghearrann gach ionad táille áirithinte.

f m


Faigh an Nuacht is Déanaí ó nuachtlitir Fíbín