Spás ar fáil le Cead Pleanála do Chaife c 77M2

Fíbín Café

Tugtar cuireadh dóibh siúd a bhfuil taithí acu a bheith ag bainistiú /ag obair i gcafé / i mbialann a spéis a léiriú chun léas a ghlacadh ar shuíomh nua i nDeisceart Chonamara ar an R336 agus ar phríomhshlí an Atlantaigh Fhiáin.  Téann na mílte turasóirí thar dhoras an fhoirgnimh seo atá buailte ar Chuan Ros an Mhíl chuile bhliain. Tá pobal fuinniúil áitiúil sa gceantar a bhfuil sé suite, áit a bhfeidhmíonn roinnt coláistí samhraidh chomh maith.

Spás ar fáil do chaifé nua

An bhfuil suim agat caifé a oscailt i gConamara?

Tá an caifé féin thart ar c.77m2 lena n-áirítear spás do thart ar 80 custaiméara bhord ag an am, leithreas do fhir/mhná agus leithreas do dhaoine faoi mhíchumas. Tá féidearthacht chomh maith chun áit suí a chóriú ar chúl an fhoirgnimh, áit atá ag féachaint ó dheas. Tá athchóiriú déanta ar an bhfoirgneamh seo le gairid, agus ar an díon ceann tuí agus tá sé thar a bheith feiceálach ón mbóthar.

Tá oifigí oibre thuas an staighre áit a bhfeidhmíonn comhlacht amharclannaíochta aitheanta agus comhlacht léirithe teilifíse.

Tá sé suite le taobh TG4, tá bunscoil agus halla pobail trasna an bhóthair agus an séipéal áitiúil in aice leis. Tá suas le 300 duine ag obair cúpla céad slat ón bhfoirgneamh. Tá spás páirceála do thart ar 50 carr ar fáil chomh maith.

Téarmaí léasa solúbtha ar fáil le dhá mhí saor ó chíos i dtús aimsire.

Má tá spéis agat an deis seo a thapú líon isteach an fhoirm seo nó déan teagmháil linn ag eolas@fibinmedia.ie roimh Dé Luain an 17 Feabhra 2020.

f m


Faigh an Nuacht is Déanaí ó nuachtlitir Fíbín