Seol isteach Script

Scríbhneoireacht Nua

Fíbín i gcónaí sa tóir ar scríbhneoireacht nua trí Ghaeilge. Glacann muid le scripteanna agus déanann muid dianiarracht gach iarratas a thagann isteach a léamh laistigh de thréimhse 12 mí.

Treoirlínte:
Le bhur dtoil seol scripteanna isteach mar chóip chrua, le hachoimre ghearr agus litir chlúdaigh ag déanamh cur síos ar aon taithí ceapadóireacht drámaí roimhe seo agus do shonraí teagmhála, chuig: Scripteanna, Fíbín, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. Rogha eile ná scripteanna a fhágáil isteach ag an oifig ag an seoladh seo.    

Tá Fíbín sa tóir ar scríbhneoireacht nua, dá bhrí sin ní féidir linn ach glacadh le drámaí nua nár léiríodh fós agus iad críochnaithe ach glacfar le “saothair idir lámha” nó saothar a tháinig as seisiún léitheoireachta.

Ná seol isteach ach saothair chríochnaithe le do thoil. Ní dhéanfar measúnú ar dhréachtaí, achoimrí ná ar chóirithe.

Sula seolann tú isteach script chugainn, molann muid go bhfaighfeá aithne ar an obair a dhéanann muid agus an stíl a úsáideann muid. Tar agus breathnaigh ar ár ndrámaí agus féach ar ár léirithe go dáta. Ba chóir go dtabharfadh sé seo smaoineamh níos fearr duit maidir le céard go díreach atá uainn agus cúnamh a thabhairt duit obair a chur isteach atá oiriúnach dár lucht féachana.

Déanfar athchúrsáil ar scripteanna agus ní sheolfar ar ais iad.

Ná seol isteach níos mó ná script amháin sa bhliain le do thoil mar ní bheidh an deis againn ach líon teoranta scripteanna a mheas gach bliain.

Faigh an Nuacht is Déanaí ó nuachtlitir Fíbín