Rialachas

Rialacha uainíochta

Rialacha uainíochta mar atá sa mheamram agus sna healaíona – Ní gá do bhaill an bhoird éirí as trí uainíocht ach tá riail 5 bliana curtha i bhfeidhm ag Fíbín, ar aontaigh an bord leis. Tá muid sa phróiseas faoi láthair ina bhfuil muid ag déanamh nuashonrú ar ár n-airteagail chomhlachais chun an rud céanna a léiriú. Braitheann muid gurbh tréimhse ama maith í sin chun aithne a chur ar an gcomhlacht agus a bheith éifeachtach agus ag am ceánna beidh muid ag seachaint an cás go mairfidh an bord ró-fhada. Cinnteoidh sé seo rialú maith corparáideach.

BORD FÍBÍN 

Stephen Darcy (Cathaoirleach) 

Stiúrthóir amharclainne é Stephen. Tá 15 bliain caite aige ag aisteoireacht go gairmiúil agus réimse leathan taithí aige i i gcúrsaí amharclannaíochta, teilifíse agus i scannáin. Stiúraigh sé ‘Jeramaí, Hartleby agus OoogleMór’ le Tim Crouch agus Garry Owen i 2018 agus chuaigh an seó  ar camchuairt náisiúnta timpeall na hÉireann an fómhar seo. Thug sé cúnamh do Dominic Hill lena léiriú de ‘Endgame’ in Amharclann Citizens i nGlaschú níos luaithe i 2016. Tá sé chun dráma nua a stiúradh a rachaidh ar camchuairt náisiúnta timpeall na hÉireann tar éis na Cásca i 2019. Rinne sé forbairt ar scripteanna ar feadh blianta fada in éineacht leis an gcóiritheoir drámaí Lloyd Trott i RADA.

Brendan Murray (Ball) 

Is aisteoir/stiúrthóir/teagascóir é Brendan Murray le taithí sa bhreis ar 20 bliain aige ag obair san amharclannaíocht/teilifís. Fuair sé a chuid oiliúna sa Gaiety School of Acting faoi Joe Dowling (1988-90) agus tá Máistreacht (onóracha) aige i Staidéar Drámaíocht Nua-aimseartha ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (2002). Rinne sé staidéar ar an ealaín a bhaineann le léiriú le maisc le Teatre du Soleil. D’oibrigh Brendan le hAmharclann na Mainistreach, Fíbín, An Taibhdhearc, Town Hall Theatre, Project, Island, Players, Andrew’s Lane, Macnas, Flying Pigs agus Opera Ireland ina shaol gairmiúil. Chuaigh sé ar camchuairt anseo in Éirinn agus thar lear le seó aonair Ken Bourke faoi shaol James Connolly, The Tide Can Wait, a cuireadh in oiriúint don raidió chomh maith. Le linn na 1990’aidí bhí Brendan ag obair leis an gcomhlacht drámaíochta Punchbag i nGaillimh, comhlacht a bhfuil go leor gradaim bainte amach acu. Tá obair stiúrtha déanta aige don Taidhbhearc agus don Town Hall chomh maith agus is é a chuir in oiriúint agus a stiúir An Triail agus Cearrbhach MacCaba do Fíbín.

Thar na mblianta, bhí róil éagsúla ag Brendan i roinnt scannáin agus é mar dhuine den chliar tosaigh ar Ros na Rún de chuid TG4 chomh maith. Tá teideal creidiúna bainte amach aige ar go leor léiriúcháin eile le TG4 chomh maith, lena n-áirítear Aifric, Trí Scéal, Seacht, Síol, Rásaí na Gaillimhe agus Corp agus Anam. Bhí sé ag stiúradh ar Ros na Rún chomh maith. Tá obair eile déanta aige do BBC, Disney, RTÉ agus Canadian TV. Tá mórthaibhsiú sráide cruthaithe aige do Galway Early Music Festival agus don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta.

Mar theagascóir, mhúin Brendan teicnící aisteoireachta i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, Gael Linn, Alliance Francais agus bhunaigh sé príomh-mhodúl léirithe do OÉ Gaillimh nuair a chuir siad tús leis an Máistreacht i Staidéar Amharclannaíochta roinnt blianta ó shin, áit a n-oibríonn sé go fóill ar chonradh mar mhúinteoir agus mar chomhairleoir amharclainne. Tá sé mar bhall de Chumann Moltóirí Drámaíochta na hÉireann chomh maith.

Barbara de Barra (Ball)

Iar-aisteoir gairmiúil le Graffiti, Fíbín, Ros na Rún agus Catastrophe chun roinnt a lua, tá Máistreacht sa Drámaíocht aici ó OÉ, Gaillimh. Bhunaigh sí scoil drámaíochta i nGaillimh do dhaoine óga, The Drama Den. Is múinteoir bunscoile lánaimseartha í Bairbre anois i nGaillimh.

Mac Dara Hosty (Ball)

Bainisteoir, fear margaíochta, ceannaire, oideoir agus forbróir gnó é MacDara Hosty a bhfuil meas air go hidirnáisiúnta le líonra láidir áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta d’fhiontraithe sóisialta, tráchtála, pobail agus polaitíochta.

Tar éis dó céim a bhaint amach i Sligo RTC (Sligo IT mar a thugtar anois air) i 1992, chaith sé an bhliain deiridh ag déanamh dioplóma náisiúnta ardleibhéil i Margaíocht Idirnáisiúnta i Kempten University of Applied Sciences sa Ghearmáin, d’oibrigh MacDara i róil éagsúla Margaíochta agus Bainistíochta sa Ghearmáin, san Ostair agus in Éirinn sular bhunaigh sé a ghnólacht sainchomhairleoireachta saincheaptha margaíochta agus bainistíochta féin i 1997.

Príomh-ábhar spéise Mac Dara ná cruthú agus ag cur i gcrích straitéis margaíochta lárnaíoch gnó inmharthana ó thaobh na tráchtála de a chuireann go mór le spriocanna agus cuspóirí foriomlána gnó agus obair shuntasach déanta aige sa réimse seo do Fáilte Ireland, Shannon Heritage, Rezidor, Galway City Council, Hilco Capital, Dundalk BiDs, Corrib Oil Company agus Clare County Council.

Chomh maith lena obair chomhairleoireachta agus teagaisc, is cainteoir agus oideoir gnó críonna é Mac Dara agus obair déanta sa réimse seo aige sa Chipir, sa Spáinn, sa Bheilg, san Ollainn, sa Danmhairg, san Ostair, i Sasana, i Málta, sa tSeapáin, san Íoslainn agus sna Stáit Aontaithe.

Tá MBA ag MacDara ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tá céim bainte amach aige chomh maith ar chlár Highly Effective Managers de chuid Franklin Covey Institute.

Breandán Ó hEaghra (Ball)

Bhunaigh Breandán Ó hEaghra an comhlacht margaíochta, MeasMedia, i 2012, chun freastal ar riachtanais chomhlachtaí agus eagrais a bhíonn ag iarraidh a gcuid seirbhíse a chur chun cinn trí Ghaeilge nó go dátheangach (i mBéarla agus i nGaeilge).  Ó shin i leith tá forbairt suntasach déanta ag an gcomhlacht – ag tairiscint seirbhísí margaíochta do chomhlachtaí na tíre. Chaith Breandán seal mar Leas Stiúrthóir ar Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe agus mar Oifigeach Gaeilge i gComhairle Cathrach na Gaillimhe, sula ndearna sé an cinneadh MeasMedia a bhunú.  Tá seisear fostaithe go lán-aimseartha ar an gCeathrú Rua, i gceartlár na Gaeltachta, ag an gcomhlacht anois.

Pá Ealaíontóirí

Tá polasaí ag Fíbín maidir le pá daonlathach do gach duine ar stáitse. Tá túsáite ag íocaíocht chóir agus chothrom d’ealaíontóirí inár straitéis foriomlán do na healaíona, agus inár gcomhpháirtíochtaí agus inár gcaidrimh oibre.

Polasaí comhionannais, éagsúlachta agus ionchuimsithe
Treorlínte Fíbín do chosaint Pháistí 2019-20
Fibin Teo Abridged Audited Accounts 2018
Maoinitheoirí:
Faigh an Nuacht is Déanaí ó nuachtlitir Fíbín