Puball Fíbín

Tá puball Saddlespan S1000 ag Fíbín atá ar fáil le haghaidh cíos faoi láthair. Tá pacáistí cíos ar fáil le soilse agus urláir curtha san áireamh freisin. Tá cumraíochtaí éagsúla m.sh. canopy amháin, taobhanna ar oscailt, go hiomlán faoi iamh srl.

Tuilleadh eolais ó eolasfibin@gmail.com nó 091 505855. Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann 2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip i gCeantair Tuaithe. Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013

Maoinitheoirí:
Faigh an Nuacht is Déanaí ó nuachtlitir Fíbín