Misean

Is é an misean atá againn ná lucht féachana agus déantóirí drámaíochta a chruthú sa todhchaí leanár léirithe spreagúla.

Fúinn

Ceannródaithe iad Fíbín a ardaíonn na caighdeáin i ndrámaíocht na Gaeilge. Tá lucht féachana na blianta romhainn á chothú agus á mhúnlú againn sa chaoi go bhféachtar ar dhrámaíocht na Gaeilge ar shlí spraoiúil agus dearfach.

An Fhoireann

team_image

Darach Ó Tuairisg

Stiúrthóir Bainistíochta
team_image

Philip Doherty

Stiúrthóir Ealaíne
team_image

Dr. Rhona Ní Chearbhaill

Comhairleach na Gaeilge

Logo1

Tá Fíbín ar an gcomhlacht drámaíochta Gaeilge is mó agus is gníomhaí in Éirinn. Cuireann muid saothair nua agus chlasaiceacha ar stáitse ar shlí chruthaitheach agus i stíl ar leith.

Failte-go-FibinTá stíl Fíbín chomh héifeachtach agus chomh físiúil sin nach gcuireann an teanga bac ar aidhm na léirithe. Chun é seo a bhaint amach, úsáideann Fíbín puipéid, maisc, scáileanna, ceol, fuaim, agus le sraith de teicnící amhairc, stíl a fhorbairt nach bhfacthas roimhe sin i ndrámaíocht na hóige, agus go háirithe i ndrámaíocht na Gaeilge.

Leanann muid chun an lucht féachana a leathnú agus táimid ag daingniú todhchaí na Gaeilge trí í a chur i lár-stáitse.

Ceannródaithe iad Fíbín a ardaíonn na caighdeáin i ndrámaíocht na Gaeilge. Tá lucht féachana na blianta romhainn á chothú agus á mhúnlú againn sa chaoi go bhféachtar ar dhrámaíocht na Gaeilge ar shlí spraoiúil agus dearfach.

Bunaíodh Fíbín Teo. i 2003. Ba í an phríomhaidhm a bhí agus atá ag an gcomhlacht i gcónaí ná drámaíocht shiamsúil a chur ar fáil do dhaoine óga trí mheán na Gaeilge. Go dtí seo tá 40 seó léirithe ag Fíbín do lucht féachana ar fud na tíre agus níos faide ó bhaile. Tá ag éirí leo an sprioc a leag siad síos an chéad lá riamh a bhaint amach agus leas á baint acu as na teicnící drámaíochta is nuálaí agus is físiúla dá bhfuil ann.

Ainmníodh Fíbín do dhuais de chuid an Irish Times / E.S.B. Theatre Awards i 2005; ba mhór an onóir í sin do chomhlacht a bhí fós ina bhliain thionscnamh. An bhliain chéanna bhaineadar amach duais ag na Galway County A.I.B. Theatre Awards. Ainmníodh Fíbín do dhuaiseanna de chuid AIB Regional Arts Awards, Allianz Business to Arts Awards agus Top 50 Irish Language Business Awards chomh maith le sin.

Déanann an Chomhairle Ealaíon, Ealaíon na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge Fíbín a mhaoiniú agus tá aitheantas agus ómós náisiúnta agus idirnáisiúnta tuilte ag an gcomhlacht le deich mbliana anuas.

fuinnIs é Fíbín an comhlacht oideachais Ghaeilge is mó agus an comhlacht Ghaeilge a théann ar chamchuairt is minicí. Tá léirithe Fíbín feicthe ag breis is 100,000 duine in Éirinn gan trácht ar an lucht féachana i dtíortha éagsúla ar nós an Iorua, Stáit Aontaithe Mheiriceá, Ceanada, an Mhaláiv, an Bhreatain Bheag, Albain, an Bheilg agus tíortha eile nach iad. Is comhartha thar a bheith dearfach é go dtabharfaí cuireadh do chomhlacht drámaíochta ar bith léiriú dá gcuid a chur ar stáitse agus is léir go ndéanann Fíbín aon bhacainn teanga dá bhfuil ann a sháru. Tá stíl Fíbín chomh héifeachtach agus chomh físiúil sin nach gcuireann an teanga bac ar aidhm na léirithe.

Tá an chuid is mó de na haisteoirí a oibríonn le Fíbín tar éis oiliúint idirnáisiúnta i scileanna puipéadóireachta a fháil agus mar sin tuigeann siad go maith an méid a chuireann na puipéid leis an bhfiúntas siamsaíochta idir stáitse agus teilifís. Tá sé seo go soiléir i ngach seó a chuireann siad i láthair, go háirithe nuair a ghlacann puipéad an príomh-ról go minic cé go dteastaíonn i bhfad níos mó fuinnimh ón aisteoir chun é sin a dhéanamh.

San earnáil seo faigheann Fíbín léargas maith ar na stíleanna a théann i gcion ar an lucht féachana idir óg agus aosta. Is eolas an-tábhachtach é seo go mór mhór ó thaobh oideachais na bpáistí. Aidhm atá ag an gcomhlacht ná an léargas seo a úsáid chun cabhrú le teagasc ár dteanga dúchais. Ba bhreá linn an Ghaeilge a athbheochan agus a chur chun cinn ar mhodh taitneamhach agus nua-aimseartha.

Teimpléad Cosaint Leanaí agus Measúnú Riosca Fíbín – Child Safeguarding and Risk Assessment Template

Maoinitheoirí: