Déan Urraíocht

Tá bealaí go leor go bhféadfá comhoibriú linn – ba bhreá linn dá mbeifeá páirteach inár gcuid oibre!

1. Oideachas:

Tuigeann muid ónár gcuid taithí go bhfuil ról lárnach ag an bpraghas sa chinneadh a dhéanann scoileanna maidir le freastal ar dhráma. Tá praghas an ticéid agus iompair le tabhairt san áireamh (go háirithe i gceantair iargúlta in Éirinn).
Tabharfaidh €30 páiste chuig léiriú de chuid Fíbín agus ar ais arís.
Chuirfeadh €1,500 ar chumas 50 páiste freastal ar léiriú de chuid Fíbín. Sin scoil iomlán i gcásanna áirithe!

2. Scríbhneoireacht Nua sa Ghaeilge:

Creideann muid go bhfuil nasc díreach idir an lucht féachana agus an fáil atá ar scríbhneoireacht nua sa Ghaeilge – tá siad ag brath ar a chéile! Tá ganntanas ann maidir le scríbhneoireacht nua sa Ghaeilge. Spreagfadh sparántacht do scríbhneoirí Gaeilge saothar nua a scríobh do Dhaoine Óga agus é mar aidhm ag Fíbín é a léiriú. Chuirfeadh sparántacht bhliantúil de €3,000 ar chumas Fíbín dul i mbun oibre le scríbhneoir nua chun saothar nua Gaeilge a chruthú.

3. Puball:

puballfibinToisc go bhfuil pubal nua taibhléirithe againn is féidir linn dul ar camchuairt chuig páirteanna den tír nach raibh teacht againn orthu go dtí seo.
Tá ár bpubal, atá in-iompartha agus thar a bheith feiceálach, ina dheis iontach brandála don pháirtí ceart.

4. Talann atá ag teacht chun cinn a fhorbairt:

Tá roinnt cúrsaí san Amharclannaíocht agus sa Taibhléiriú bunaithe ar fud na hÉireann le blianta beaga anuas. Go dtí seo, tá ceardlanna phuipéadóireachta déanta ag Fíbín le mic léinn 3ú leibhéal mar chuid dá modúil ar bhonn neamhfhoirmeálta. Glacann muid chomh maith le mic léinn amharclannaíochta ó institiúidí 3ú leibhéal ar thaithí oibre, arís, ar bhonn neamhfhoirmeálta. Fáiltíonn muid roimh chomhoibrithe le hinstitiúidí 3ú leibhéal a bheadh tairbheach don dá thaobh.

5. Teicneolaíocht:

Bhí Fíbín ar an gcéad chomhlacht drámaíochta in Éirinn le haip iphone a bheith acu. Níl sé ar fáil don Android, áfach, agus de bharr go bhfuil an teicneolaíocht ag athrú de shíor tá sé in am í a athfhiuinniú cheana féin. Fáiltíonn muid roimh úsáid na teicneolaíochta inár léirithe trí leas a bhaint as fortheilgin ealaíne, agus togra físmhapála na bliana seo caite. * Tá páirtí/maoiniú oiriúnach á lorg againn le cabhrú linn úsáid na teicneolaíochta inár gcuid léirithe a fhorbairt.

Faigh an Nuacht is Déanaí ó nuachtlitir Fíbín