Léiriú Físiúil & Drámatúil de scéal Chlann Lir sa tóir ar Dhamhsóir

Preaseisiúint – Eanáir, 2017

Athinsítear scéal miotaseolaíochta Chlann Lir sa léiriú nua seo den scéal, curtha i láthair ag Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead agus Fíbín.

Áras Inis Gluaire ag obair ar chomhléiriú le Fíbín, faoi threoir a Stiúrthóir Ealaíonta, Brendan Murray. Is seó ar leith atá ann a thugann ealaín, damhsa, scéalaíocht agus ceol le chéile.

Cruthóidh an t-ealaíontóir Dara McGee sraith íomhánna corraitheacha beo ar stáitse le linn an scéil agus an méid a thit amach nuair a díbríodh Finola agus a triúr deartháireacha chun 900 bliain a chaitheamh mar ealaí i mbun ceoil i trí cheantar iargúlta in Éirinn.

Beidh Clann Lir á léiriú i Maigh Eo, i gcathair na Gaillimhe agus i gConamara mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2017.

Beidh íomhánna corraitheacha an ealaíontóra, Dara McGee a bhfuil iliomad gradaim bainte amach aige le feiceáil sa scéal draíochtúil seo as miotaseolaíocht na hÉireann. Beidh nascadh idir na híomhánna seo agus an ghluaiseacht agus an draíocht a dhéanann scéal lán le grá, feall agus slánú di.

Más damhsóir tú (le líofacht bhunúsach i nGaeilge más ann di) ba bhreá le Fíbín agus Áras Inis Gluaire cloisteáil uait. Rachadh sé chun tairbhe go mór duit má tá taithí agat mar chóiréagrafaí.

Tuilleadh eolais:

Cuir glaoch ar Brendan Murray, Stiúrthóir Ealaíonta, Áras Inis Gluaire/Erris Arts Centre:

097 81079 nó seol ríomhphost chuig: b.murray@arasinisgluaire.ie

Ruth Gordon, Léiritheoir, Fíbín Teo: 091 505855 nó seol ríomhphost chuig fibinteo@gmail.com

www.arasinisgluaire.ie

CRÍOCH

f m


Faigh an Nuacht is Déanaí ó nuachtlitir Fíbín