Diancheardlann Oiliúna Clown Through Mask

Aisteoirí i gCathair agus i gContae na Gaillimhe!

Tá ríméad ar Fíbín agus ar Oifig Ealaíne Chomhairle Contae na Gaillimhe tionscnamh nua a fhógairt, a thabharfaidh oiliúint ghairmiúil saor in aisce d’aisteoirí i gCo. na Gaillimhe.

Diancheardlann oiliúna 6 lá é Clown Through Mask faoi threoir Veronica Coburn. Rachaidh an ceardlann chun tairbhe ní hamháin dóibh siúd a bhfuil suim acu in ealaín an bhobaide, ach d’aon duine a bhfuil suim acu i léiriú, agus úsáid shonrach á bhaint as maisc mar bhealach ar leith agus bealach nua chun tabhairt faoin mbobaideacht.
Seo a leanas na sonraí:

Dátaí:  Dé Luain 4ú – Dé Sathairn 9ú Nollaig san áireamh (6 lá)
Ionad: Seanscoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Amanna: 10r.n – 1.30i.n & 2.30i.n – 4.30i.n gach lá

Táille: Tá tacaíocht faighte ag an tionscnamh seo ó Oifig Ealaíne Chomhairle Contae na Gaillimhe agus ó Fíbín ach iarrtar ar rannpháirtithe €20 a íoc i dtreo ábhair.

Iarratas a dhéanamh: Seol do CV agus léiriú spéise chuig fibinteo@gmail.com roimh Dé Luain 27 Samhain 2017.

Eolas: Déanfar an cúrsa trí Bhéarla. Gach eolas eile faoin gcúrsa anseo.

Nóta: Ní chuirfear lón ar fáil ach tá áiseanna cistine i Seanscoil Sailearna chomh maith le siopaí áitiúla a chuireann bia ar fáil ag am lóin.

f m


Faigh an Nuacht is Déanaí ó nuachtlitir Fíbín